• +33 877 554 332
  • info@website.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

DTK – Doitung Coffee Koisk

ร้านกาแฟดอยตุงขนาดเล็กที่สามารถมีพื้นที่เก็บของเพียงพอสำหรับทำกาแฟได้ 1 สัปดาห์ และมีพื้นที่สำหรับบาริสต้า 2 คน ในศูนย์อาหารสำหรับพนักงาน ที่ตึกกรุงศรีเพลินจิต ชั้น 12

งานนี้เป็นงานที่ต้องมีความระมัดระวังในการออกแบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่เพิ่มเติมในพื้นที่ศูนย์อาหารภายหลัง จึงไม่ได้เตรียมงานระบบเพื่อรองรับไว้ การออกแบบเคาน์เตอร์จึงต้องมีการซ่อนท่องานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดี น้ำทิ้งและระบบน้ำกรองสำหรับเครื่องชงกาแฟ อีกทั้งในส่วนของเคาน์เตอร์ด้านหลังต้องออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีที่ต้องมีการซ่อมบำรุง Facade กระจก ของอาคารหลัก

Project
DTK – Doitung Coffee Koisk
Location
Kungsri Ploenchit Tower, Bangkok
Area
12 sq.m.
Project Year
2018
Status
Completion
Top