• +33 877 554 332
  • info@website.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

EPO – Event Pop Office Interior & Renovation

การรวมตัวของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบ Startup ทำให้เกิดการใช้งาน Space แบบใหม่ที่น่าสนใจ ห้องประชุมถูกเรียงตัวไว้รอบพื้นที่ เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติ และมุมมองของเมืองโดยรอบ สร้างความคิดสร้างสรรค์ และลดความเครียดทางสายตาให้กับผู้ใช้งาน โต๊ะทำงานจัดเป็นโต๊ะกลุ่ม เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

การเดินสายไฟเป็นการเดินแบบมีรางอยู่ที่ระบบ furniture unit ไปสู่ Power pole ในแต่ละจุด ช่วยลดปัญหาการกรีดพื้นเพื่อเดินสายไฟ เนื่องจากจะมีผลกับโครงสร้างอาคารเดิมได้

ข้อจำกัดในเรื่องระดับฝ้าเพดานที่ไม่สูงนัก จึงเลือกใช้การเปิดฝ้าเพดานออก เพื่อเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับพื้นที่

ทางเข้าส่วนต้อนรับเลือกใช้องค์ประกอบที่น้อย แต่เน้นวัสดุที่สร้างความรู้สึกทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพไปพร้อมกัน

 

สำหรับเรื่อง Mood&Tone เลือกเสนอในโทนสีสว่าง สีขาว และ สีทอง เพื่อให้สอดคล้องกับ concept ของอาคารหลัก ในส่วนของรูปแบบภายนอก เน้น เส้นสายที่เรียบง่าย ดูทันสมัย

Project
EPO – Event Pop Office Interior & Renovation
Location
Sukhumvit 55, Bangkok
Area
450 sq.m.
Project Year
2018
Status
Completion
Top