• +33 877 554 332
  • info@website.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

HFC – Hat-Yai Extension Outdoor Food Area

กลุ่มอาคารที่ถูกจัดวางอย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดพื้นที่ Outdoor ที่เป็น Space เล็กๆ ให้นักศึกษา และผู้ใช้ทั่วไปได้เข้ามานัดพบปะสังสรรค์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ โครงการนี้เป็นการจัดกลุ่มร้านอาหารระดับมีชื่อเสียงในหาดใหญ่ มาไว้รวมกัน ให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะพักรับประทานอาหาร และ

ซื้อของฝาก รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษามาพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมพิเศษได้ด้วย

 

สำหรับเรื่อง Mood&Tone เลือกเสนอในโทนสีสว่าง สีขาว และ สีทอง เพื่อให้สอดคล้องกับ concept ของอาคารหลัก ในส่วนของรูปแบบภายนอก เน้น เส้นสายที่เรียบง่าย ดูทันสมัย

Project
HFC – Hat-Yai Extension Outdoor Food Area
Location
Hat Yai, Thailand
Area
1,000 sq.m.
Project Year
2018
Status
Reference for Construction Drawings
Top