• +33 877 554 332
  • info@website.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

OKS – OK Mobile Shop

เจ้าของร้านอุปกรณ์มือถือขายส่ง ย่านเสือป่า มีความต้องการจะเปิดร้านขายปลีก โดยมีโจทย์ตั้งต้นให้กับ ผู้ออกแบบว่า ร้านที่ดูทันสมัย สีเขียวอ่อน และ ชื่อ OK Mobile

เนื่องจากสินค้าที่ขายส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ซึ่งเป็นอุปกรณ์แฟชั่นที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และทันสมัย ดังนั้นจากชื่อร้าน OK Mobile พอลองต่อคำว่า OK Go buy จึงเป็นที่มาของเส้นสายที่ไม่เป็นเส้นตรง ดูเคลื่อนไหว นอกจากนี้ มีการนำลูกศรที่เป็นส่วนประกอบของ ตัวอักษรK มาปรับใช้เป็นส่วนตกแต่งต่าง ๆ ของร้าน เพื่อสนับสนุนและแสดงทิศทางเพื่อเชิญชวนให้กับลูกค้า เข้ามาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย

Project
OKS – OK Mobile Shop
Location
Central Westgate, Bangkok
Area
100 sq.m.
Project Year
2015
Status
Completion
Top