• +33 877 554 332
  • info@website.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

QTH – Modern Private House

บ้านที่มีพื้นที่ดินหน้าแคบ รวมทั้งแวดล้อมไปด้วยอาคารรอบด้าน การเลือกวางอาคารให้เกิดเป็นคอร์ทที่กลางบ้าน เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว และมุมมองที่สวยงามจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี้

ครอบครัวไทย ที่เป็นครอบครัวขยาย ชั้นล่าง จัดเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีพื้นที่รับแขกและโต๊ะทานอาหารใหญ่ ที่สามารถรองรับการรวมตัวของครอบครัวขยาย ให้มีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป จึงเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวใหม่ ให้ได้วิ่งเล่น โดยไม่รบกวนการพักผ่อนของปู่ย่า

การเลือกวางตำแหน่งบันได เป็นส่วนที่รับแดดอย่างเต็มที่ ช่วยบังไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดี ทำให้คอร์ทกลางบ้านสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

Project
QTH – Modern Private House
Location
Udon tha nee, Thailand
Area
450 sq.m.
Project Year
2017
Status
Permit Drawings
Top